Pissarres Ateneu

Em va fer molta il·lusió l’encàrrec de fer dues pissarres pel Bar de l’Ateneu. Vaig restaurar una mica la fusta i després de donar una capa negre, per tal que no es veiés el que amb el pas del temps s’havia escrit, vaig començar la feina. Per a la dels vermuts, en aquest cas no em van demanar que tingues trets de “Fileteado Porteño” però a la dels menús setmanals (per un costat en català i per l’altre castellà) si que he utilitzat aquest estil al meu aire, perquè segueixi el mateix estil creat a l’interior.

Me hizo mucha ilusión el encargo de hacer dos pizarras por el Bar del Ateneu. Restauré un poco la madera y después de dar una capa negra, para que no se viera lo que con el paso del tiempo se había escrito, empezé el trabajo. Para los vermuts, en este caso no me pidieron que tengas rasgos de “fileteado Porteño” pero a la de los menús semanales (por un lado en catalán y por el otro castellano) si que he utilizado este estilo a mi aire, porque siga el mismo estilo creado en el interior.

Casc per la moto

Amb pintura acrilica vaig tunejar el casc aplicant unes frases en anglès que m’agradaven.

Con pintura acrílica tuneé el casco aplicando unas frases en inglés que me gustaban.

ESC’20

A la Festa del Grafisme 2019 l’amic Albert Carles em va donar la notícia que era l’encarregat de fer la imatge gràfica de la propera edició de l’ESC’2020. L’única pauta a seguir és que s’havia d’utilitzar un botó. Vaig pensar a diferenciar la imatge d’enguany amb les fetes fins ara, en què, com es tracta d’una escapada digital, una desconnexió d’uns dies del món real per rodejar-se de persones interessades en l’entorn digital però gaudint de natura i moments slow. El millor que podia fer era utilitzar la imatge que dóna la canya per tractar d’aportar aquest punt slow, tranquil i natural. Això és el que va sortir i que gràcies al col·lectiu Booleans es va triar.

En la Festa del Grafisme 2.019 el amigo Albert Carles me dio la noticia de que era el encargado de hacer la imagen gráfica de la próxima edición del ESC’2020. La única pauta a seguir es que se tenía que utilizar un botón. Pensé en diferenciar la imagen de este año con las hechas hasta ahora, en que, como se trata de una escapada digital, una desconexión de unos días del mundo real para rodearse de personas interesadas en el entorno digital pero disfrutando de naturaleza y momentos slow. Lo mejor que podía hacer era utilizar la imagen que da la caña para tratar de aportar este punto slow, tranquilo y natural. Esto es lo que salió y que gracias al colectivo Booleanos se eligió.

La canya de l’IrreBARent

L’amic Lean em va demanar de fer un lletreret per informar que tenen unes noves canyes per beure refrescs, etc. Es tracta d’una canta feta amb materiar reciclable i és biodegradable i ecològica BER.

El amigo Lean me pidió hacer un lletrerito para informar que tienen unas nuevas cañas para beber refrescos, etc. Se trata de una caña hecha con materiar reciclable y es biodegradable y ecológica BER.