ESC’20

A la Festa del Grafisme 2019 l’amic Albert Carles em va donar la notícia que era l’encarregat de fer la imatge gràfica de la propera edició de l’ESC’2020. L’única pauta a seguir és que s’havia d’utilitzar un botó. Vaig pensar a diferenciar la imatge d’enguany amb les fetes fins ara, en què, com es tracta d’una escapada digital, una desconnexió d’uns dies del món real per rodejar-se de persones interessades en l’entorn digital però gaudint de natura i moments slow. El millor que podia fer era utilitzar la imatge que dóna la canya per tractar d’aportar aquest punt slow, tranquil i natural. Això és el que va sortir i que gràcies al col·lectiu Booleans es va triar.

En la Festa del Grafisme 2.019 el amigo Albert Carles me dio la noticia de que era el encargado de hacer la imagen gráfica de la próxima edición del ESC’2020. La única pauta a seguir es que se tenía que utilizar un botón. Pensé en diferenciar la imagen de este año con las hechas hasta ahora, en que, como se trata de una escapada digital, una desconexión de unos días del mundo real para rodearse de personas interesadas en el entorno digital pero disfrutando de naturaleza y momentos slow. Lo mejor que podía hacer era utilizar la imagen que da la caña para tratar de aportar este punto slow, tranquilo y natural. Esto es lo que salió y que gracias al colectivo Booleanos se eligió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *